columba.JPG

 Deze website is verwijderd van het internet.

Tijdens de najaarsvergadering van 14 oktober 2011 is door de leden van de vereniging besloten geen gebruik meer te willen maken van de verenigingwebsite.